Yıl: 2006

yazan: Philippe Blasband
yöneten: Işıl Kasapoğlu
çeviren: Zeynep Avcı
çevre tasarımı: Hakan Dündar
giysi tasarımı: Canan Göknil
müzik: Joel Simon

oynayanlar:

Zuhal Olcay, Tilbe Saran